Voimistelupäivät 2024

 

RYTMINEN VOIMISTELU

PAIKKA JA AIKA

 • Olvi Areena (jäähalli), Hannes Kolehmaisenkatu 4, 70110 Kuopio
 • 7-9.6.2024
KILPAILUALUE
 • 13 x 13 metriä rytmisen voimistelun matto.
SARJAT
 • Voimisteluliiton mestaruuskilpailut seuraavissa yksilöiden sarjoissa:
  prejuniorit A, juniorit B, seniorit B, juniorit C, seniorit C

Perjantai: 10v B ja 11v B

Lauantai: Prejuniorit 12-13v A, juniorit B ja seniorit B

Sunnuntai: 10v A, 11v A, prejuniorit 12-13v, juniorit C ja seniorit C

SÄÄNNÖT

 • Kilpailussa noudatetaan FIG:n rytmisen voimistelun sääntöjä ja Suomen
  Voimisteluliiton kilpailusääntöjä ja niiden liitettä (viimeisin päivitys).
  Linkki kilpailusääntöön:
  https://www.voimistelu.fi/materiaalipankki/rv-kilpailusaanto_rytminen-voimistel
  u_2022_16-9-2022/
  Linkki kilpailusääntöjen liitteeseen:
  https://www.voimistelu.fi/materiaalipankki/rv-kilpailusaannon-liite-2022-08-15/
ILMOITTAUTUMINEN
 • Ilmoittautuminen tapahtuu Kisanetissä 1.2-30.3.2024.
 • Ilmoittautuminen päättyy 30.3.2024 klo 18.00.
 • Passit, ruokailut ja koulumajoitus tilataan erikseen samalla lomakkeella 4.3.–30.4. Lomake löytyy 4.3. klo 10.00 alkaen voimistelupaivat2024.fi.
  LISENSSIT JA VAKUUTUKSET
  • Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassa oleva rytmisen voimistelun
   kilpailulisenssi. Vakuutuksettoman lisenssin haltijoiden tulee varmistaa, että
   heillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka kattaa myös kilpailutoiminnan.
   Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.
  • Valmentajilla ja tuomareilla tulee myös olla tarvittavat lisenssit osallistuakseen kilpailuun.

  TUOMARIVELVOITE

  • Jokaisen osallistuvan seuran tulee ilmoittaa tuomarit tuomarisäännön mukaisesti 30.3.2024 mennessä Kisanetissä. Myöhästymissakko peritään Tuomarisäännön mukaisesti.
   Linkki tuomarisääntöön:

   https://www.voimistelu.fi/materiaalipankki/rv-tuomariohjesaanto_2022/
  Ilmoittautumiseen on kirjattava huolellisesti tuomarin kaikki yhteystiedot sekä
  arvosteltavat sarjat. Mikäli aikataulusyistä tuomareita täytyy vaihtaa toisiin, on
  vaihdot ilmoitettava kilpailujärjestäjälle 3 vrk sisällä lopullisen kilpailuaikataulun
  Mikäli seura on vapautettu tuomarisakosta uutena seurana kokonaan tai osittain,
  tulee siitä ilmoittaa sähköpostilla eve(at)rajajarvi.fi 30.3.2024 mennessä.

  MUSIIKKI

  • Musiikit ladataan ilmoittautumisen yhteydessä Kisanettiin, kuitenkin 2 viikkoa ennen kilpailua, jonka jälkeen latausmahdollisuus Kisanetissä sulkeutuu. Kisanetin sulkeuduttua musiikkien lataaminen tapahtuu
   järjestäjän kautta. Jos musiikkeja ei ole ladattu ennen Kisanetin sulkeutumista,
   peritään seuralta musiikkisakko (50 € / seura).
  • Musiikit tulee nimetä seuraavasti:
   Sukunimi_etunimi_seura_väline_sarja.mp3
  • Jokaisella voimistelijalla, joukkueella ja duo/triolla tulee olla mukana varamusiikit
   USB-tikulla (yhdellä USB-tikulla kaikki yhden voimistelijan musiikit). USB-tikussa
   tulee lukea selkeästi voimistelijan etunimi ja sukunimi. Voimistelija on vastuussa
   USB-tikun kunnosta.

  YHTEYSTIEDOT